W dzisiejszych czasach, gdzie rozwój przemysłu jest nierozerwalnie połączony z rozwojem nowoczesnych technologii, konieczne jest wykształcenie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, której kompetencje pozwalają na pracę w tym sektorze gospodarki.

Jednym z kierunków umożliwiających nabycie tego typu umiejętności jest automatyka i robotyka. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych.

Uczą się korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki, systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji.

Absolwenci powinni być przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Mogą oni zatrudnić się jako pracownicy przemysłu chemicznego, budowy maszyn, metalurgicznego, elektrotechnicznego czy elektrycznego.