content designer KIerunekcoaching na WSNHiD

Biotechnologia jest jednym z kierunków, które właściwie od początku istnienia programu znajdują się na listach kierunków zamawianych różnych uczelni z całej Polski. Biotechnologia to nowoczesna, ale i niezwykle wymagająca dziedzina nauk ścisłych.

Wymaga ona nie tylko dużej wiedzy z biologii, ale także odnosi się do studentów, którzy interesują się zagadnieniami z dziedziny genetyki, bioinżynierii i medycyny. Jest to niezwykle rozwijająca się dziedzina wiedzy.

Wymaga ona jednak od kandydatów dobrych zdolności percepcyjnych i manualnych. Niezbędna jest również wiedza z chemii, fizyki i matematyki w zakresie szkoły średniej, a także dobra znajomość języka angielskiego.

  Absolwenci tego typu studiów będą posiadali wiedzę i wykorzystywali ją w optymalizacjach procesów biotechnologicznych, prowadzenia eksperymentów, prac badawczych, czy procesów ukierunkowanych na otrzymanie konkretnych produktów o określonych celach.

Absolwenci tych studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych, pracowniach, laboratoriach, przemyśle spożywczym, prywatnych laboratoriach badawczych. Istnieje również możliwość zrobienia kariery za granicą. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach tzw. programu kierunków „unikatowych” oferuje studia z biotechnologii prowadzone całkowicie w języku angielskim.

zarządzanie Grafika projektowa