zarządzanie studia magisterskie studia Grafika projektowa Poznań

Do kierunków zamawianych na polskich uczelniach często zalicza się budownictwo. Jest to dziedzina nauk ścisłych zajmująca się dość szeroko rozumianą inżynierią budowlaną. Są to studia dość wymagające, zwłaszcza na pierwszym roku, gdzie jest dużo przedmiotów teoretycznych.

Studenci zajmują się także badaniem podstawowych materiałów budowlanych jak gips czy cement. Robią eksperymenty i obserwują zachowanie się tych materiałów w zmiennych warunkach. Badają wytrzymałość materiałów, dzięki czemu poznają np. jak pracuje ściana, gdzie są obciążenia i jak ją zaprojektować, by nie uległa zniszczeniu.

Dodatkowo studenci uczą się również zasad tworzenia rysunków inżynierskich. Przygotowywani są do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, organizowania produkcji elementów budowlanych czy nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Innym, pokrewnym kierunkiem, również związanych z budowaniem i konstrukcją jest mechanika i budowa maszyn. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych.

Poznają tajniki i zasady z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych. Kończący ten kierunek studiów mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn.

komunikacja w biznesie studia