studia graficzne nowa posada w urzędzie to Asystent rodziny

Chemia to obszerna dziedzina nauk ścisłych, z którą mamy do czynienia już w latach szkolnych. Jednak nabycie wiedzy i rozwijanie jej wymaga odpowiednich zdolności związanych głównie z otwartym umysłem i logicznym myśleniem. Chemia to studia zarówno uniwersyteckie jak i inżynierskie.

W przypadku studiów uniwersyteckich studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych.

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie różnych problemów chemicznych, również w nietypowych sytuacjach, a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji zachowaniem zasada prawnych i etycznych.

Z kolei w przypadku studiów inżynierskich student nabywa wiedzę opartą na szerokich zasadach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej.

Absolwent powinien posiadać wiedzę o bezpiecznym stosowaniu wyrobów chemicznych, postępowaniu z towarami zużytymi i odpadami, promowaniu zrównoważonego rozwoju. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

Absolwenci mogą pracować w przemyśle chemicznym, drobnej wytwórczości, administracji, jako specjaliści  w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki.

Fotografia studia podyplomowe Poznań z nami sie rozwiniesz e-marketing studia