kierunek mediaworking to przyszłość organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Kierunki zamawiane na rok 2013/2014 obejmują te kierunki studiów, które w tym momencie są kluczowe dla przyszłości w kontekście rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki polskiej.

Kierunki zamawiane na ten rok są w ofercie takich uczelni jak: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie, czy Uniwersytet Warszawski.

Wśród kierunków zamawianych należy wyróżnić takie propozycje jak: informatyka (UMK, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), ochrona środowiska (UMK, Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), budownictwo (Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), matematyka (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski), chemia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), fizyka medyczna oraz fizyka techniczna na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, automatyka i robotyka (Politechnika Śląska), inżynieria nanostruktur na Uniwersytecie Warszawskim, zastosowania fizyki i biologii w medycynie (Uniwersytet Warszawski).

event manager studia game designer studia