Czym są kierunki zamawiane?

Czym są kierunki zamawiane?

Kierunki zamawiane to rodzaje kierunków studiów objęte specjalnym „patronatem” Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Należą do nich kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze.

Program kierunków zamawianych ma na celu zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych. W założeniach kierunków zamawianych leżą między innymi motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów oraz dofinansowanie uczelni, które prowadzą wspomniane kierunki.

Czytaj dalej »

Czy warto studiować informatykę?

Czy warto studiować informatykę?

Informatyka należy do najpopularniejszych dziedzin nauk ścisłych. Jej specyfika polega na tym, że osiągnąć w niej sukces mogą głównie pasjonaci, mający talent do logicznego myślenia.

Dlatego też, wbrew pozorom, są to studia niezwykle wymagające dla kogoś, kto informatyką się nie pasjonuje. Dlatego też kierunek ten na wielu uczelniach jest włączany do programu kierunków zamawianych.

Wiedza informatyczna jest wykorzystywana właściwie we wszystkich dziedzinach życia.

Czytaj dalej »

Przykłady kierunków zamawianych.

Przykłady kierunków zamawianych.

Kierunki zamawiane obejmują studia techniczne, matematyczne i przyrodnicze. Objęte są one programem pilotażowym o nazwie „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”, który rozpoczął się 1 października 2008 roku na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej.

Z roku na rok zmieniają się kierunki objęte tym programem, jednakże praktycznie zawsze dotyczy on takich kierunków jak: automatyka i robotyka, biotechnologia,

Czytaj dalej »

Dlaczego warto studiować na kierunkach zamawianych?

Dlaczego warto studiować na kierunkach zamawianych?
kreatywność http://www.wsnhid.pl/content-designer-trendow-i-kultury.html

Kierunki zamawiane są pewnego rodzaju wyróżnieniem dla studenta, gdyż jest studentem kierunku, na którym otrzymuje on z uczelni dofinansowanie i pomoc. Studenci mogą brać udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z matematyki czy fizyki, kursach z języka angielskiego, obozach i konferencjach naukowych.

Wszystkie te inicjatywy mają na celu pomoc studentom w otrzymaniu dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Uczelnie biorące udział w projekcie oferują również

Czytaj dalej »

Inżynieria środowiska – charakterystyka

Inżynieria środowiska – charakterystyka

Inżynieria środowiska jest również jednym z kierunków, które właściwie od początku istnienia programu kierunków zamawianych, są zaliczane do tego programu przez polskie uczelnie.

Inżynieria środowiska to dyscyplina naukowa, która w oparciu o nauki techniczne, przyrodnicze, prawne i ekonomiczne tworzy podstawy do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, ale również prognozowania, oceny, zapobiegania i naprawy skutków oddziaływania człowieka na środowisko.

Czytaj dalej »