data science studia z analizy danych studia Fotografia Poznań na CDV

Fizyka jako nauka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury.

Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii: telefonów komórkowych, komputerów. Studiowanie fizyki pozwala więc zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest to więc najbardziej ścisła gałąź wiedzy.

Zrozumienie pewnych praw i zasad fizycznych wymaga jednak niezwykle ścisłego umysłu, zdolności zapamiętywania i rozumowania, a także logicznego myślenia. Dlatego też wiele kierunków fizycznych jest włączonych w program kierunków zamawianych.

Jednym z nich jest fizyka techniczna. Jest to dziedzina fizyki o szerokim wachlarzu specjalności, dlatego też ewentualne miejsca pracy dla absolwentów będą w dużej mierze zależały od ukończonej specjalności.

Absolwenci tego kierunku nabywają umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych. Mogą oni pracować w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych. Mają również odpowiednie kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

studia informatyka zaoczne