zarządzanie studia zarządzanie kreatywne

Kierunki zamawiane to rodzaje kierunków studiów objęte specjalnym „patronatem” Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Należą do nich kierunki techniczne, matematyczne i przyrodnicze.

Program kierunków zamawianych ma na celu zapewnienie wystarczającej podaży odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów nauk ścisłych. W założeniach kierunków zamawianych leżą między innymi motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów oraz dofinansowanie uczelni, które prowadzą wspomniane kierunki.

Dla podniesienia atrakcyjności kształcenia uczelnie organizują zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, języka angielskiego, obozy i koła naukowe, czy wyjazdy studyjne. Cały projekt kierunków zamawianych miał być z kolei odpowiedzią na zachwianie proporcji między absolwentami kierunków humanistycznych a osobami z wykształceniem technicznym i matematyczno-przyrodniczym.

Rynek pracy nasycony został humanistami, podczas gdy absolwenci nauk ścisłych są obecnie najbardziej pożądani przez pracodawców i odgrywać mogą istotną rolę w pobudzaniu rozwoju tych gałęzi gospodarki, które mają szczególny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski. Uczelnia na studenta z kierunków zamawianych dostaje nie 15 tys. zł, ale około 25 tys. zł. Dlatego opłaca im się zwiększać rekrutacje na kierunki zamawiane lub zakładać takie jeśli ich nie mają.

Grafika projektowa studia podyplomowe Poznań to dobra inwestycja w siebie Fotografia studia podyplomowe Poznań z nami sie rozwiniesz